Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2009

Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Αντιμετώπιση των Κλιματικών Αλλαγών!

Πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία!
Τέσσερα δωρεάν μαθήματα εξ αποστάσεως, που όντως είναι σημαντικά για την "Οικοδόμηση μιας Πράσινης Κοινωνίας", που θέτει ως στόχο η διοργανώτρια Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής.
Εγώ πάντως τέτοιου είδους δράσεις πάντα θέλω να τις τιμώ, οπότε και θα δηλώσω συμμετοχή!

Διαβάστε την αγγελία και συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής όσοι ενδιαφέρεστε.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP